Psykolog Turid Bryn

 
 

Jeg heter Turid Bryn og er psykolog og spesialist i klinisk psykologi. Jeg tilbyr psykologtjenester både for privatpersoner og for bedrifter og næringsliv, gjennom terapi, veiledning, rådgivning og kurs- og foredragsvirksomhet. I min virksomhet ønsker jeg i tillegg til å drive behandlingsarbeid, å bringe psykologisk kunnskap ut der mennesker er og arbeid med mennesker foregår. Jeg har bakgrunn som utreder, behandler, foredragsholder, veileder for fagpersoner og for ledere som ønsker å utvikle seg selv som leder og sin egen lederstil.

 

Velkommen!

Bryn 
Psykologbistand

Turid Bryn, psykologspesialist 
Langgt 2, 3187 Horten
Tlf: 482 11 676
E-post: brynpsykolog@gmail.com
Orgnr: 991352414
Kontonr: 0539 58 10814